Partners

Initiatief Domplein nodigt publieke en private partijen uit zich te verbinden aan het Domplein. Het gevarieerde netwerk komt regelmatig bijeen rond nieuwe mijlpalen in de ontwikkeling van het Domplein. 


OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar