Actueel

College Utrecht omarmt Ontwikkelingsvisie Domplein

Het College van de gemeente Utrecht heeft naast een eerdere bijdrage van 400.000 (najaar 2009) begin dit jaar nog eens 130.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereidingen van het tweede ondergrondse publiekscentrum van Initiatief Domplein.

Daarmee steunt het College de Ontwikkelingsvisie Domplein 2013-2018, een kleurrijk boekwerk dat in woord en beeld de toekomstplannen voor het Domplein laat zien. Het is de basis voor alle projecten op, aan en onder het Domplein. De visie is gemaakt op verzoek van het College, dat nu dus heeft besloten de ambities uit de visie daadwerkelijk te ondersteunen. Belangrijk argument daarbij was dat Initiatief Domplein breed gedragen wordt en dat de plannen goed passen bij het doel van de stad om zich meer te profileren als stad van ‘kennis en cultuur'.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar