Actueel

Bouw succesvol DOMunder heeft 1,2 miljoen meer gekost

De voorbereiding en realisatie van de op 2 juni 2014 geopende historische attractie DOMunder in Utrecht heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan gepland.

Het grootste gedeelte van de overschrijding is ontstaan als gevolg van het complexe bouwproces, waarbij met name de gevolgen van de archeologische opgraving tot substantieel meerwerk hebben geleid. Met behulp van alle betrokken partijen zoals de gemeente, crediteuren, financier, fondsen etc. wordt er op dit moment hard gewerkt aan een oplossing voor het tekort.

De totale investering in het bouwproject DOMunder is gegroeid van € 4.200.000,- naar € 5.400.000,-. Het complexe opgravings- en bouwproces zorgde vanaf de start van de bouw in mei 2013 voor diverse aanpassingen in het oorspronkelijke ontwerp. De onvoorziene complexiteit tijdens de realisatie van het bouwplan zorgden voor extra kosten.

De extra eis om de luchtbehandelingsinstallatie zowel voor een droog als een vochtig klimaat geschikt te maken, de onvoorziene extra kabels en leidingen die in de grond werden aangetroffen, de consequenties van de hoogst mogelijke verkeersklasse op het Domplein met extra eisen aan het betondek zijn enkele van de voorbeelden van meerwerk. Maar ook de vergroting en de aanpassingen van het bouwplan en een zeer complexe oversteek van leidingen naar het gebouw van UCK als gevolg van archeologische vondsten waren niet voorzien. De complexe verplaatsingsoperatie van 6 platanen naar het Maximapark en de verwerkingskosten van vervuilde uitkomende grond waren andere onvoorziene uitgaven.

Het bestuur en de directie van Initiatief Domplein hadden tijdens de bouw de verwachting dat er voldoende mogelijkheden voor dekking van het meerwerk aanwezig waren. Dat bleek achteraf een onjuiste inschatting. Meteen na de start van de bouw bleek, dat stoppen of onderbreken van de bouw als gevolg van het meerwerk kostbaarder zou zijn dan doorgaan, o.a. vanwege de verplichting om subsidies terug te betalen indien het bouwplan niet of niet geheel zou worden afgemaakt.

Naast het meerwerk van ca. € 1.200.000,- op de realisatie van het project is er ook sprake van een opgebouwd exploitatietekort in de jaren voorafgaand aan de bouw. Dit tekort van ca. € 400.000,- is onder andere ontstaan door de vertraging van een jaar in de voorbereiding van de bouw van DOMunder en door opgebouwde tekorten op de exploitatie van de in 2010 geopende Schatkamer 1 (in de middeleeuwse kelders van het UCK, nu onderdeel van DOMunder).

Door het succes van DOMunder heeft Initiatief Domplein lange tijd de verwachting gehad de financieringsopgave zelf op te kunnen lossen. Sinds medio vorig jaar zoekt de Stichting in samenspraak met haar crediteuren, de Gemeente Utrecht, de financier, een aantal fondsen en verschillende particuliere obligatiehouders naar een oplossing voor het tekort.

Ook heeft DOMunder een aantal forse bezuinigingen doorgevoerd op o.a. huisvesting, personele kosten, directie en onderhoud. Samen met een vergroting van het aantal rondleidingen op de drukke momenten zorgt dit voor een verdere verbetering van de huidige exploitatie.

Het bestuur en de directie van Initiatief Domplein hebben achteraf gezien te lang gedacht zelf voor een oplossing te kunnen zorgen. In de communicatie hierover is de gemeenteraad door de Stichting niet op tijd betrokken. De Stichting erkent dat ze hierover in een veel eerder stadium met álle stakeholders had moeten communiceren.

Het bestuur van Initiatief Domplein heeft het plan om op het moment dat er een definitieve oplossing in zicht is, een interim-bestuur aan te stellen tot het einde van dit jaar. Het huidige bestuur blijft verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekeningen over de afgelopen jaren. Eind van dit jaar zal er een nieuw bestuur worden geformeerd.

Waardering DOMunder
DOMunder heeft sinds de opening op 2 juni 2014 meer dan 75.000 bezoekers mogen ontvangen. Samen met partners als Toerisme Utrecht, de Domtoren en de Domkerk heeft DOMunder er mede voor gezorgd dat het Domplein als hét startpunt van een bezoek aan Utrecht wordt gezien. Daarnaast is de pers lovend en met 11 nominaties en 4 (inter)nationale prijzen de waardering enorm. Reisgids Lonely Planet noemt DOMunder een ‘must-do' bij een 24-uurs bezoek aan Utrecht. Bovendien verbindt zich een groeiende groep vrijwilligers aan de historische attractie om op enthousiaste wijze de publieksbegeleiding van de ontdekkingstochten te verzorgen.

domunder.nl

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar