Actueel

Gezamenlijk onderzoek naar geschiedenis Domplein

In nauwe samenwerking met Stichting Domplein 2013 en de gemeente Utrecht doen de Faculteiten der Geestes- en Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU) sinds 2008 archeologisch onderzoek naar de geschiedenis van het Domplein.

Deze samenwerking heeft geresulteerd in een onderzoek dat steun krijgt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ook de afdeling Cultuurhistorie van de Gemeente Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn bij het onderzoek betrokken. De resultaten ervan zullen behalve op symposia ook op websites worden gepubliceerd, zoals die van de UU zelf. Daarnaast kan het publiek er kennis van nemen in de onlangs geopende Schatkamer Domplein en in het op de Romeinse tijd gerichte bezoekerscentrum in Leidsche Rijn.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar