Bouw succesvol DOMunder heeft 1,2 miljoen meer gekost

De voorbereiding en realisatie van de op 2 juni 2014 geopende historische attractie DOMunder in Utrecht heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan gepland. 

Het grootste gedeelte van de overschrijding is ontstaan als gevolg van het complexe bouwproces, waarbij met name de gevolgen van de archeologische opgraving tot substantieel meerwerk hebben geleid. Met behulp van alle betrokken partijen zoals de gemeente, crediteuren, financier, fondsen etc. wordt er op dit moment hard gewerkt aan een oplossing voor het tekort.

Vrijwilligers gezocht

Voor publieksbegeleiding DOMunder.

Om het groeiende aantal bezoekers van DOMunder nog beter te kunnen bedienen, zoekt Initiatief Domplein versterking voor het enthousiaste team van 70 vrijwillige publieksbegeleiders.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar