UITFEEST 2016

Ervaar het Domplein, de geboorteplek van Utrecht! Duik DOMunder met een Virtual Reality-bril.

Liever de realiteit? Ga dan mee met een tour Domplein. Of creëer iets wat je eigen ervaring met het Domplein uitdrukt. Er zijn allerlei materialen voorhanden en kunstenaars staan klaar om je te helpen. 

Bouw succesvol DOMunder heeft 1,2 miljoen meer gekost

De voorbereiding en realisatie van de op 2 juni 2014 geopende historische attractie DOMunder in Utrecht heeft 1,2 miljoen euro meer gekost dan gepland. 

Het grootste gedeelte van de overschrijding is ontstaan als gevolg van het complexe bouwproces, waarbij met name de gevolgen van de archeologische opgraving tot substantieel meerwerk hebben geleid. Met behulp van alle betrokken partijen zoals de gemeente, crediteuren, financier, fondsen etc. wordt er op dit moment hard gewerkt aan een oplossing voor het tekort.

OVER INITIATIEF DOMPLEIN

INITIATIEF DOMPLEIN maakt de rijke, verborgen geschiedenis van 2000 jaar Domplein aanraakbaar en beleefbaar